napište nám mapa stránek kontakty


Program parlamentních stáží


Vážení studenti, oznamujeme, že Program parlamentních stáží neplánuje otevření dalšího ročníku. Všem studentům se zájmem o stáž v Parlamentu ČR doporučujeme navštívit stránky Poslanecké sněmovny, kde jsou bližší informace k novému programu stáží organizovanému přímo Poslaneckou sněmovnou. Tento program volně navazuje na myšlenku Programu parlamentních stáží a nově bude exkluzivně zastřešovat organizaci a zprostředkování stáží v Poslanecké sněmovně.


Program parlamentních stáží 1994 – 2014

Historie
Na začátku devadesátých let minulého století absolvoval budoucí ředitel nadace Centrum pro demokracii a svobodné podnikání (CDFE) výměnnou stáž ve Washingtonu, D.C. Jako součást stáže navštívil Kongres, v němž se k jeho údivu pohybovalo hodně mladých lidí těsně po dvacítce. Zjistil, že téměř každý kongresman či senátor má k ruce stážistu, který mu pomáhá zejména v oblasti výzkumných a administrativních činností. Tito mladí lidé pracovali bezplatně a odměnou jim bylo získání neocenitelných zkušeností s americkým vládním systémem.

Ředitele CDFE tato myšlenka nadchla a po návratu do ČR se podařilo nadaci získat grant na zavedení Programu parlamentních stáží v Poslanecké sněmovně (Senát se připojil až později). V průběhu let 1994 – 2003 se CDFE na zajištění programu dařilo získávat prostředky od různých nadací a zahraničních velvyslanectví. V roce 2003 program převzalo občanské sdružení Občan v akci a prostředky na jeho administraci začali hradit sami stážisté.

Proč členové Parlamentu ČR potřebovali a potřebují stážisty
Na začátku devadesátých let byla práce Parlamentu ve značné míře zacílena na harmonizaci práva ČR s právem Evropské unie. První poslanci čelili při své práci mnohým úskalím, včetně nedostatečných znalostí evropských institucí a cizích jazyků. Nemálo z nich zpočátku váhalo jazykově vybavené studenty zapojit do svých týmů. Koordinátoři z CDFE se mnohokrát setkali s reprezentanty parlamentních politických stran, s parlamentními úředníky i s jednotlivými poslanci a senátory. CDFE vybíralo pomocí vícestupňových pohovorů kvalitní studenty se znalostí minimálně jednoho světového jazyka (většinou stážisté ovládali více jazyků), a nabízelo je poslancům a senátorům, se kterými dále spolupracovalo na definici činností a úkolů, které měli stážisté plnit. Pokud poslanec či senátor souhlasil se zapojením stážisty do svého týmu, CDFE poskytovalo stážistům speciální přípravu a trvalou podporu po dobu trvání stáže. Postupem času se stážisté stali pro členy Parlamentu velkým přínosem. Program byl nadstranický a stážisté pracovali pro zákonodárce ze všech politických stran.

CDFE a následně i Občan v akci několikrát vybízeli Parlament, aby převzal již rozběhnutý kvalitní program (prostřednictvím národních parlamentů jsou podobné projekty realizovány v jiných evropských zemích). Pokaždé dostali odpověď, že Parlament nemá kapacitu, aby mohl nabídnout bezplatné služby studentům, a poslanci a senátoři mají prostředky pouze na své asistenty, které si sami vybírají. Stážisté nejsou ze své podstaty asistenty a pracují také na jiných úkolech.

K efektivnímu využívání stážistů je nutné pochopit jejich možnosti a potřeby, nezbytná je jejich koordinace. Činnost CDFE a následně Občana v akci se neomezovala na pouhý výběr kvalitních stážistů a jejich umístění u konkrétních poslanců a senátorů, kteří o spolupráci s nimi projevili zájem. Koordinátoři zůstávali se stážisty i s členy Parlamentu ve stálém kontaktu. Někdy docházelo ke změnám mezi stážisty i jejich zákonodárci, případně bylo nutno pro stážisty nalézt vhodnější práci či umístění. Koordinace činnosti 20 stážistů v jednom časovém období je prakticky práce na plný úvazek.

Každé volby s sebou přinášely změny v programu a CDFE a Občan v akci museli vždy znovu nacházet nové zákonodárce se zájmem o spolupráci se stážisty. Jejich první reakce byly většinou spíše váhavé a často trvalo rok či dva, než byla navázána taková spolupráce, která byla zákonodárce skutečným přínosem. V mnoha případech ale po několika letech došlo k tomu, že poslanci i senátoři s velkou radostí využívali a oceňovali zejména jazykové a analytické schopností studentů – stážistů. Za uplynulých dvacet let programu služby poskytnuté stážisty pomohly zákonodárcům lépe se orientovat v oblastech, ve kterých rozhodovali. Troufáme si tvrdit, že práce stážistů přispěla ke kvalitě přijímaných zákonů.

Přínosy pro stážisty
Stážisté si v praxi ověřili, jak funguje v České republice zákonodárný proces. Vyjednávání, hledání kompromisů a spolupráce, které se odehrávají v zákulisí, byly pro stážisty fascinující školou. V některých případech se stážisté rozhodli následně vstoupit do veřejného života, případně pracovat ve veřejné správě. Někteří naopak zjistili, že tato práce není nic pro ně. Většinou se však při stáži naučili o fungování veřejné správy a zákonodárném procesu v ČR a EU mnohem více, než kolik by jim daly teoretické kurzy. Samozřejmě i zde platí a platilo, že přínos parlamentní stáže pro studenta je přímo úměrný energii a úsilí, které je stážista ochoten do své práce vložit.

V průběhu stáže koordinátoři studentům zajišťovali setkání s významnými představiteli politického života a s dalšími osobnostmi a institucemi, které mohli stážisty dále obohatit. V době, kdy program realizovalo CDFE, se studenti setkávali s ministry, novináři a dokonce i s premiérem ČR (konkrétně s Milošem Zemanem v době, kdy působil jako premiér). Když program koordinovalo občanské sdružení Občan v akci, stážisté pravidelně cestovali do Bruselu, aby navštívili evropské instituce a NATO.

Nová kapitola
Na základě iniciativy vedení Parlamentu bylo rozhodnuto, že Parlament ČR v roce 2014 začne parlamentní stáže studentů koordinovat sám. Občan v akci toto rozhodnutí velmi vítá a rád předá dle svých možností pracovníkům Parlamentu zkušenosti s prací se studenty a zákonodárci, kterých nabyl při dvacetileté koordinaci programu. Vítá, že mladí lidé budou mít i nadále možnost spolupracovat při realizaci zákonodárného procesu a budou moci hrát aktivní roli při rozvíjení demokracie v České republice.

Občan v akci bude nadále monitorovat průběh programu parlamentních stáží v Parlamentu. Předpokládá, že se program, realizovaný nyní již Parlamentem, bude nadále úspěšně rozvíjet. Je důležité, aby studenti měli i nadále možnost získat cenné zkušenosti v rámci přímé spolupráce se zákonodárci.

V případě zájmu o informace o projektu a jeho realizaci pod vedením Parlamentu doporučujeme kontaktovat Poslaneckou sněmovnu či Parlamentní institut.Samostatné stránky Programu parlamentních stáží na www.parlamentnistaze.czzpět     domů     tisk


Úvodní strana      Občan v akci      Programy parlamentních stáží      Komunitní plánování      Naše další služby      Kontakty       Mapa stránek      Napište nám


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou ACTIVE24.


Všechna práva vyhrazena / © 2008 - 2013 Občan v akci, o.s. / realizace nextWEB / admin